Alpaslan Durmuş

Alpaslan Durmuş
Kızılay Akademi Başkanı

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bitirdiği lisans öğreniminin ardından öğretmen olarak vazife aldı. Öğretmenliği sırasında başladığı yüksek lisans öğrenimini “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında Küreselleşmenin Eğitime Yansımaları başlıklı teziyle tamamladı. 2000 yılına kadar devlet ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilikte bulundu. Kurduğu danışmanlık şirketinde 2001-2016 arasında özel öğretim kurumlarına eğitim danışmanlığı ve araştırma hizmetleri sundu. 2016-2019 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı görevini yürüttü. Şu anda Kızılay bünyesinde, Kızılay’ın çalışma alanlarına yönelik akademik araştırmalar ve eğitim hizmeti ifasını üstlenecek olan Kızılay Akademi Başkanlığının kuruluşunu yürütmektedir.