KONGRE DAVETİYESİ

İnsanoğlu sağlıklı yaşayarak hayatta kalmak için en temel ihtiyacı olan doğal su kaynaklarına ulaşabilmek adına yüzyıllarca zorluklarla mücadele etmiş, hatta savaşmak durumunda kalmıştır. Zira su medeniyet, güç ve kalkınmanın da kaynağı haline gelmiştir. Bu bakımdan ülkemiz öyle çeşitli ve değerli doğal su kaynaklarına sahiptir ki sağlık açısından faydası tarihin ilk çağlarından bu yana dünyaca bilinen Maden Suyu kaynakları, Ege, Doğu Anadolu başta olmak üzere yedi bölgemizde de bulunmaktadır.

Maden suyu, ezelden beri sağlıklı ve iyi olma hali veren su olarak bilindiği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu özellikler hiç şüphesiz Maden Suyunda bulunan, kaynağına göre değişen, doğal minerallerin (kalsiyum, magnezyum, klor, fosfor,  potasyum, sodyum, demir, iyodür, sülfat, florür,  vb.) insan vücuduna sağladığı faydalı biyolojik fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar kalsiyumdan gelen kemik gelişimi özelliği olduğu gibi klor mineralinden gelen sindirimi kolaylaştırma, magnezyum mineralinden gelen kalp sağlığını koruma özellikleri ve çok daha fazlasıdır. Maden Suyunu keşfeden dünyanın çeşitli ülkelerindeki araştırmacılar geçmişten beri bu sağlıklı özelliklerini ortaya koymak amacıyla klinik çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. Öyle ki Osmanlı Dönemi’nde, Hamidiye Himaye-i Etfal Hastahanesi uhdesinde insanların tüberküloz, sindirim bozukluğu, böbrek-karaciğer bozuklukları, romatizma, nezle gibi hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde yapılan klinik çalışmalarda da görülmektedir ki: Doğal Mineralli Maden Suları, kötü kolesterolü ve açlık glikozunu düşürmek, kardiyovasküler hastalıkları önlemek, çocuk hastalıklarını tedavi etmek ve kemik erimesini azaltmak gibi daha pek çok hastalık için şifa olmaktadır.

Maden Suyu, bileşimi ve sağlığa etkileri konusu üzerine dünya genelinde bilimsel araştırmalar ve klinik çalışmalar uzun yıllardır yapılmakta ve gün geçtikçe yeni faydaları ortaya konulmaktadır. Ancak, Türkiye’de Maden Sularının tüketimi çok fazla olmamakla birlikte dünyanın en kıymetlı sularına sahip olmamıza rağmen bu değerli sular hakkında tüketici bilinci de bir hayli zayıftır. Ülkemizde yedi bölgemizde de bulunan Maden Suyu kaynaklarına rağmen bu farkındalık eksikliği hem bilimsel hem kültürel açıdan ele alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır. Zira Maden Suyu hem gıda hem tıbbi hem de su kaynağı olarak ülkemizin değerli bir kültür unsurudur.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine olumsuz etkisinin giderek arttığı bu yüzyılda, her bir damlasının önem arz ettiği içme kalitesine sahip olan maden suyu gibi tüm doğal su kaynakları hakkında her türlü iyileştirme faaliyetlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Maden Suyunun önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve yeni çalışma alanları yaratmak adına Maden Suyunun olası farmakolojik, fizyolojik ve klinik etkilerini araştırmak, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal kalite değerlerini araştırmak, tüketim durumu ve davranışlarını araştırmak, çeşitli ar-ge çalışmaları gibi pek çok farklı yönden Maden Suyunu konu alan bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

 

Bu amaçla; ülkemizin bu değerli sularını ve kültürel mirasını bilimsel veriler ışığında masaya yatırmak için Kızılay Akademi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği iş birlikteliği ile online 1.ulusal Maden suyu kongresini düzenliyoruz.

Değerli katılımlarınızı bekler; verimli, keyifli bir kongre olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu

Sponso
Sponso